Най-добрите голи женски тела в руското изобразително изкуство

Полегнала гола жена, Зинаида Серебрякова, 1935 г.

Полегнала гола жена, Зинаида Серебрякова, 1935 г.

"Руски дневник" ви представя 12 картини с изображения на руски жени от 19 и 20 век.