Земята на рибарите: Остров в езерото Байкал

Основното предприятие в района е „Маломорски риболов“, в което е заето почти цялото население. Продукцията му е минимална, защото фирмата се нуждае от значителна инвестиция, за да разшири своята дейност.

Основното предприятие в района е „Маломорски риболов“, в което е заето почти цялото население. Продукцията му е минимална, защото фирмата се нуждае от значителна инвестиция, за да разшири своята дейност.

Николай Риков, Дмитрий Чистопрудов
Хузхир се намира на 544 км от Москва.