Русия ще повишава енергийната ефективност на икономиката

Премиерът на Русия Дмитрий Медведев утвърди концепцията за създаване на система за мониторинг на обема на изхвърляните в атмосферата вредни газове

Министър-председателят на Руската Федерация Дмитрий Медведев утвърди концепцията за създаване на система за мониторинг, отчетност и проверка на обема на изхвърляните в атмосферата парникови газове. С това решение се цели да бъде намалена високата въглеродна интензивност на руската икономика и да бъдат създадени условия за преход към енергийно ефективно развитие на национална икономика до 2020 година и с перспектива до 2030 година, съобщава официалният сайт на правителството.

„Една от основните цели на тази система е да бъде повишена информираността на федералните и регионалните власти, органите на местното самоуправление, инвеститори, фирми, организации с нестопанска цел и населението за

обема на изхвърляните в атмосферата парникови газове в процеса на стопанска и други видове дейности”, се отбелязва в съобщението.

„Освен това, системата за мониторинг ще стане основа за разработването на целеви показатели за намаляване изхвърлянето на парникови газове в страната като цяло, в отделни сектори на икономиката, а по-нататък – за контрол върху спазване на тези показатели в процеса на реализация на държавната  политика в областта на климата и мерките за регулиране на изхвърляните парникови газове, както и за държавната политика за оказване на съдействие за проекти за съкращаване на вредните емисии”, се отбелязва на сайта на правителството.

Предвижда се системата за мониторинг да се формира поетапно с привличане на региони, сектори на икономиката, различни организации, чиято стопанска дейност е свързана с изхвърлянето на парниковите газове в атмосферата.

Приетата концепция се вписва в усилията на правителството да отговори на международните задължения за намаляване на въглеродните емисии. На 31 март Русия подаде в ООН своите цели по този въпрос в рамките на новото на споразумение за климата след Киото: до 2030 година вредните емисии от газове трябва да намалеят с 25-30% в сравнение с 1990 г.

По данни на Международната енергийна агенция (МАЕ) въглеродната интензивност на руската икономика – по данни за 2010г., е била 372 милиона тона в СО2-еквивалент или 1,8 пъти над средните показатели в света и 2,3 пъти повече от този в развитите страни в света (на второ място след Китай). Все пак, дори по мнението на представителите на екологичните организации, в Русия се наблюдава тенденция към намаляване на вредните емисии газове. По предварителни данни на WWF Русия (Световен фонд за дивата природа), тези емисии през 2014 година са останали на нивата от 2013 и дори са отбелязали лек спад, но в същото време за периода 2000-2013 година въглеродната интензивност на руската икономика е намаляла от 1,2 кг. до 0,74 кг. СО2 на всеки долар от брутния вътрешен продукт.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"