Рейтингът QS: руските вузове подготвят най-добре физици, математици и лингвисти

В рейтинга за 2015 година руските университети влизат сред най-добрите по 25 области на обучението, а в топ-10 са единствено американски и британски университети

Десет руски университета са влезли в рейтинга Quacquarelli Symonds (QS), в който са представени най-добрите университети в света, класирани по 36 показателя на подготовката на специалисти, показват резултатите от представения от МИА „Новости“ „Социален навигатор“ в рамките на сътрудничеството на агенцията с Quacquarelli Symonds.

В рейтинга за 2015 година руските университети влизат сред най-добрите по 25 области на обучението. Най-добър резултат показва Московският държавен университет, който заема 35-то място в сферата на лингвистиката, 36-то място по физика и астрономия , 42-ро място по математика и 48-мо място по съвременни езици. Освен това университетът влиза в топ-100 по „компютърна наука и информационни системи“, а в топ-150 заема позиции по направления, като химия, комуникации, медии,  наука за морето, инженерни науки, история, философия, политика и международни отношения, статистика и операционни изследвания.

Общо МГУ влиза в рейтинга по 20 дисциплини.

В топ-100 влизат още Санкт-Петербурският държавен университет (по направление „Лингвистика“), Националният изследователски ядрен университет „МИФИ“ ( астрономия и физища) и Националният изследователски институт „Висша школа по икономика“ (изучаване на социално-икономическото и политическото развитие).

В рейтинга на QS по различни дисциплини влизат още няколко руски университета: Московският държавен технически университет, Новосибирският държавен технически университет, Новосибирският национален изследователски държавен университет, Санкт-Петербурският държавен политехнически университет, Националният Томски държавен университет.

Начело в рейтинга по традиция са американски университети и класацията тази година не прави изключение. Харвард и Масачузетският технологичен институт заемат общо 21 първи места по различни дисциплини. МТИ зае първите места по качество на обучението по физика и астрономия, лингвистика, химия, компютърни науки и редица инженерни направления. Харвард е начело по социология, психология, политика и международни отношения, медицина, фармацевтика, история, биология, право, счетоводство и финанси.

В рейтинга са включени общо 2186 университета, а в топ-10 влизат само британски и американски университети – Масачузетският технологичен института, Кеймбридж, Лондсият имперски колеж, Харвард, Лондонският университетски колеж, Оксфорд, Станфорд, Калифорнийският технологичен институт, Принстън и Йейл.

Класацията на университетите е на базата на оценки в шест основни области, всяка от които има различна тежест в определянето на крайния резултат. Компонентите са: академична репутация (40% тежест, използвани са данни от световно изследване), репутация сред работодателите (10% тежест, използвани са данни от същото изследване), оценка за качеството на преподаване (20% тежест, оценката се дава от студентите), брой цитирани публикации на факултет (20% тежест, данните са взети от международно изследване на Scopus), брой на чуждестранните студенти (5% тежест) и филиали на университета в чужбина (5% тежест).

„ Нашите методи за изработването на този рейтинг са под постоянен контрол и фактът, че руските университети подобряват класирането си, потвърждава повишаването на международния им статус и признание на международната сцена“, отбелязва пред ТАСС ръководителят на изследователския център на QS Бен Саутър.

"Российская газета". Всички права запазени.

This website uses cookies. Click here to find out more.

Accept cookies