Граници под ключ: Кой и как охранява държавната граница на Русия

РИА „Новости“
Всяка година на 28 май в Руската федерация се отбелязва Деня на граничаря – празника на момчетата със зелените фуражки. Датата идва от далечната 1918 година - в този ден е приет Декретът на Совнаркома, учредяващ пограничната охрана на РСФСР (Росийска Съвеетска Федеративна Социалистическа Република, тогавашното название на СССР – бел. ред.).

Държавната граница на Русия преминава по суша, по вода и по въздух, необходимо е винаги и навсякъде да бъде под надеждна защита. Повече от 15 страни имат обща граница с Русия и не винаги там е спокойно.
Граничарите са първите, които застават в защита на страната. За да опазват държавната граница, всяко денонощие застъпват повече от 11 хиляди гранични наряда, десетки екипажи на гранични кораби, катери, самолети и вертолети.

Граничните войски: от миналото в настоящето

Граничните войски са оставали верни на своя дълг не само в мирните, но и в най-нелеките за страната времена. Например, съгласно плана „Барбароса“ Хитлер отделя общо 30 минути за завземането на граничните постове на СССР. Заставите удържат атаката от един час до 30 дни, както това се случва с гарнизона на Брестката крепост. А на 13 юли 1993 година в Република Таджикистан граничарите от 12-та застава на Московския граничен отряд 11 часа отразяват нападението на 250 афгански и таджикски бойци. От 48 души личен състав 25 отдават живота си, за да не изменят на клетвата си.

В новата руска държава граничните войски са структурна единица на Федералната служба по сигурност и се намират в пряко подчинение на нейния ръководител.

Главните заплахи за граничните войски на Русия са характерни за всеки отделен район: северозападът на страната например е въвлечен в контрабанден стокооборот, заплашващ икономическите интереси на държавата, а южните направления се характеризират с високо равнище на терористична заплаха, с наркотрафик и с унищожение на биологичните ресурси на Каспийско море.

Проблемите на границите с държавите от Средна Азия имат почти същия характер, към който се добавя и незаконната миграция. Далекоизточният регион може да се смята за най-проблемен, нанасящ значителни щети на държавата в икономическата, биологическата и суровинната сфера.

Надеждна защита

Независимо от това, че в наши дни голямо разпространение получават различните технически средства, помагащи на граничарите в осъществяването на техните професионални задължения, никъде не са изчезнали пограничните маркировки, контролно-следовите ивици, инженерните съоръжения с бодлива тел и граничните наряди с кучета.

Както в миналите времена главният фактор на границата остава човекът, който трябва да разгадае хитростите на нарушителите на държавната граница и да не им позволи да разкъсат защитата. При това, престъпниците могат да бъдат доста находчиви, за да заблудят граничарите - вървят заднишком, пренасят се един другиго, прикрепят към подметките на обувките си отпечатъци на животни и даже се претъркулват от място на място легнали.

Граничните войски на Русия също не изостават - тече ускорено оборудване на подразделенията със съвременни технически средства, способни значително да повишат равнището на защита на руските граници. Системата за автоматичен технически контрол на обстановката на границата позволява да се повиши равнището на защита на тези места, където достъпът на човека е затруднен от природни фактори. Например в планините на Кавказ. Обновяват се и средствата за връзка.

Морските гранични отряди получават на свое разпореждане нови кораби. Така например преди една година, с цел защита на националните интереси на Русия в Арктика, бе пуснат на вода пограничният стражеви кораб от 1 ранг „Полярна звезда“.

Възстановява се и мрежата от инженерни съоръжения в проблемните участъци на руската граница, например в Далечния Изток, пострадала от небивали природни катаклизми през 2013 година.

Въпреки това предстои да се направи още много. Сухопътните и морските участъци на границата са оборудвани със съвременни технически средства приблизително на 60%, а трасетата на международните пътни комуникации – на около 85%. Същевременно пограничните застави, доскоро потискащо място със самотна будка и бодлива тел, опъната покрай границата, са се превърнали в грижливо и внимателно организирани градчета крепости, които в случай на екстремна ситуация ще удържат вражеския натиск продължително време.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"