Руски мегазаводи: Най-големият ВЕЦ в Северен Кавказ

При използването на централата са правени много научни и практични разработки, което на свой ред е довело до подобряване на надеждността и ефективността на ВЕЦ-а.

При използването на централата са правени много научни и практични разработки, което на свой ред е довело до подобряване на надеждността и ефективността на ВЕЦ-а.

Слава Степанов / GELIO
Чиркейската ВЕЦ е най-голямата от трите водни електроцентрали с арковидни язовирни стени в Русия.