Русия е на първо място в Европа по парични преводи на трудови имигранти

Икономическата криза, санкциите, забавянето на руската икономика, сривът на еврото спрямо долара и дългото лъкатушене на рублата се отразяват на трудовите имигранти.

Икономическата криза, санкциите, забавянето на руската икономика, сривът на еврото спрямо долара и дългото лъкатушене на рублата се отразяват на трудовите имигранти.

Alarmy / LegionMedia
Русия зае първо място в класацията на страните по обем на паричните преводи на трудовите имигранти, която се съставя от Международния фонд за развитие на селското стопанство (МФРСС), като общата сума възлиза на 20 милиарда евро. Поради кризата, девалвацията на рублата и редица други фактори, обаче, паричният поток е намалял драстично.

 

През миналата година трудовите имигранти в Европа са превели у дома си 109,446 милиарда долара, подпомагайки повече от 150 милиона души по цял свят, сочат данните от новия доклад „Преводи на пари у дома: европейски трансфери и пазари“ на Международния фонд за развитие на селското стопанство (МФРСС).

Русия е на първо място в рейтинга на страните по обем на паричните преводи от трудовите имигранти с 20,688 милиарда долара, преведени от страната в чужбина. В първата десятка са още Великобритания ($17,1 милиарда), Германия ($14 милиарда), Франция ($10,5 милиарда), Италия ($10,4 милиарда), Испания ($9,6 милиарда), Холандия ($2,619 милиарда), Швейцария ( $2,490 милиарда), Австрия ($2,478 милиарда) и Швеция ($2,042 милиарда).

Тези суми се разпределят по следния начин: в рамките на Европа трансферите са за 36,5 милиарда долара от общо 19,4 милиона европейски имигранти; към страните от Латинска Америка трасферите са на сума 6,2 милиарда долара при 3,8 милиона имигранти; към Тихоокеанския регион – 34,9 милиарда долара (12,8 милиона имигранти); Близкия изток и Кавказ – 8,7 милиарда долара при 5,7 милиона имигранти; Африка – 23,1 милиарда долара при 8,7 милиона имигранти.

Русия: паричните преводи са намалели драстично 

По информация на Централната банка, към края на миналата година от Русия са били преведени 20,9 млрд долара, което е с 11,6% по-малко отколкото през 2013 г. Икономическата криза, санкциите, курсът на рублата вероятно ще допринесат тази тенденция да се запази, което се потвърждава и от данните за първата четвърт на 2015 година – преводите на физически лица от Русия са били на сума от 2,1 милиарда долара срещу 3,9 милиарда долара за същия период на миналата година.

Според доклада на МФРСС, в Русия има 10,856 милиона трудови имигранти, които изпращат най-много пари към страните от Азиатско-Тихоокеанския регион - 10,920 милиарда долара (тук влизат средноазиатските републики и Китай – бел.ред.). На второ място идват преводите към европейски страни – 6,007 милиарда долара, на трето са преводите към Близкия изток и Кавказ – 3,729 милиарда долара, към Африка сумите са за едва 27 милиона долара, а за Латинска Америка – символичните 3 милиона долара.

Почти 60% (12,4 милиарда долара) са трансферите към бивши съветски републики – Узбекистан, Украйна и Таджикистан, сочат данните от доклада на МФРСС.Преводите от трудовите имигранти, които постъпват в Туркменистан и Узбекистан, са сто процента от Русия, а за Киргизстан, Таджикистан, Армения, Казахстан, Грузия, Азербайджан и Украйна процентът на идващите от Русия преводи от трудови имигранти е около 50. Рекордьор по парични преводи в света е Украйна, която получава почти 7,6 милиарда долара, от които 3,936 милиарда от работещите в Русия украинци.

Парични преводи от Русия/ милиарди долари

                     Общо преводи         от Русия              имигранти в Русия/млн.

 

Узбекистан       5,588                       5,588                        1,111

Украйна            7,587                       3,936                         2,939

Таджикистан     3,314                       2,952                         0,452

Киргизстан        2,104                       1,735                         0,573

Грузия               1,770                       1,223                          0,436

Армения           1,747                       1,380                          0,511

Азербайджан    1,324                       1,107                          0,743

Молдова            1,981                          656                          0,285

Беларус             1,258                          576                          0,740

 

Общият брой на чужденците в Русия е 10,856 милиона, но не всички от тях работят и правят парични преводи към родината си. Според различни данни, около 40-42% от чужденците в страната не се занимават с трудова дейност. Това в най-голяма степен се отнася до представителите на западните страни и САЩ – в Русия има близо 240 000 германци и 145 000 американци, но парични трансфери към тези страни не са отбелязани.

В същото време най-активни в тази дейност са трудовите имигранти от Средна Азия и то основно от две страни - Таджикистан и Узбекистан. Най-много средства от Русия миналата година са изпратили жителите на Таджикистан – средно по 6500 долара, следват имигрантите от Узбекистан, които са превели средно по около 5000 долара в родината си.

Това има своето обяснение, защото и двете страни получават парични преводи единствено от работещите в Русия, които са 5,5% и 3,7% от населението съответно на Таджикистан и Узбекистан. Това е много по-малко от 14-те процента трудови имигранти от Беларус или 21-те процента от Молдова, които работят не само в Русия, но и в други страни от Европа. 

39% от БВП на Таджикистан идват от преводи на имигранти, работещи в Русия

За повечето от страните от бившия Съветски съюз паричните преводи са от жизненоважно значение и формират немалка част от брутния вътрешен продукт на съответната държава. В това отношение Таджикистан е рекордьор и паричните преводи от трудовите имигранти таджики в Русия формират 39% от брутния вътрешен продукт на страната.  За Киргизстан, който получава 82% от преводите от имигранти, работещи в Русия,  този показател е 29,1%, за Молдова преводите от трудовите имигранти са 25% от БВП (33,1% от преводите са от Русия), Армения  (около 70% от преводите идват от Русия) те съставляват 16,7% от БВП, за Грузия – 11,% от БВП (78% преводи от Русия), за Узбекистан – 9,8% от БВП (100% от Русия ), Беларус – 2% от БВП (46% от преводите идват от Русия).

Икономическата криза, санкциите, забавянето на руската икономика, сривът на еврото спрямо долара и дългото лъкатушене на рублата се отразяват на трудовите имигранти. Статистиката показва спад в паричните преводи от Русия и това е особено видимо за някои от централно-азиатските републики. Така например през първата четвърт на 2015 г. чистите постъпления от парични преводи от Русия в Таджикистан са били 289 милиона долара, което е с 42,4% по-малко отколкото за същия период на 2014 г., се посочва в съобщението на Националната банка на Таджикистан.

Тенденцията към намаляване на паричните преводи не се забелязва само в Русия, тя е обща за Европа, от която идват една четвърт от паричните трансфери по света. През 2014 г. обемът на паричните преводи, направени от трудовите имигранти в 28-те страни членки на Европейския съюз, е сравним с помощта на ЕС за развиващите се страни. Най-често трудовите имигранти правят преводи за суми между 1 500 и 3 200 долара годишно, но експертите отбелязват, че трансферният пазар е много по-голям, защото се използват „исторически“ схеми  като хавала и други неофициални „платежни“ системи.

Това се отнася в още по-голяма степен и до трудовите мигранти в Русия, които също прибягват до такива схеми, предпочитайки ги пред традиционните платежни системи.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"