Снимки от пътешествия: Едно поле в Бородино, две велики войни

Всяка година през септември и ноември членове на военно-исторически клубове от Русия, Франция и Германия идват в Бородино, за да пресъздадат събитията от 1812 г. и Втората световна война.

Всяка година през септември и ноември членове на военно-исторически клубове от Русия, Франция и Германия идват в Бородино, за да пресъздадат събитията от 1812 г. и Втората световна война.

Николай Корольов
„Бородино“ е един от най-старите военноисторически музеи в света.