Феликс

9-годишната полярна мечка Феликс гледа посетителите на зоопарка „Роев ручей” (Красноярск) от басейна.

9-годишната полярна мечка Феликс гледа посетителите на зоопарка „Роев ручей” (Красноярск) от басейна.

Reuters / Иля Наймушин
9-годишната полярна мечка Феликс гледа посетителите на зоопарка „Роев ручей” (Красноярск) от басейна.

9-годишната полярна мечка Феликс гледа посетителите на зоопарка Роев ручей” (Красноярск) от басейна. 

"Российская газета". Всички права запазени.