Колко пътници използват най-натоварената подземна железница в света?

Всеки ден 7 млн. души използват метрото в Москва.

Всеки ден 7 млн. души използват метрото в Москва.

Ана Сорокина, Илия Крол
Всеки ден 7 млн. души използват метрото в Москва.