Русия увеличава несуровинния износ

Русия има традиционно силни износни стоки в несуровинните отрасли на икономиката. Основно това е продукцията на атомната и авиационната промишленост, военно-промишления комплекс и ракетно-космическата индустрия.

Русия има традиционно силни износни стоки в несуровинните отрасли на икономиката. Основно това е продукцията на атомната и авиационната промишленост, военно-промишления комплекс и ракетно-космическата индустрия.

РИА „Новости“
Русия има за износ не само петрол и газ, както погрешно смятат мнозина. През 2014 година делът на несуровинния износ (заедно с износа на услуги) беше над половината от целия износ – 51,5%, а обемът му беше 286 милиарда долара. През 2013 година сумата беше 251 милиарда долара.

По прогнози на Министерството на икономиката, към 2020 година несуровинният износ трябва да бъде около 500 милиарда долара. Според базовия сценарий на министерството този износ трябва да се увеличи до 467 милиарда долара, а според оптимистичния сценарий – до 513 милиарда долара.

Точно за постигането на тази цел са разработени програмите за замяна на вноса и за подкрепа на руската високотехнологична продукция. Русия има традиционно силни износни стоки в несуровинните отрасли на икономиката. Основно това е продукцията на атомната и авиационната промишленост, военно-промишления комплекс и ракетно-космическата индустрия.

Атомът за мирни цели

Атомната индустрия е високотехнологичен отрасъл, в който Русия традиционно е световен лидер и не е изгубила технологичните си предимства. Този сектор е локомотив на икономиката, който натоварва мощностите и на други отрасли. „Атомният отрасъл е натоварен с поръчки за близкото десетилетие“, казва Иван Андриевски от Руския съюз на инженерите.

В технологично отношение „Росатом“ не се задоволява с постигнатото. Сега се изпълнява проектът „Пробив“ за създаването на ядрени реактори ново поколение. Планира се заводът за производство на ураново-плутониево гориво да бъде пуснат в действие през 2017 година, първият такъв реактор – през 2020 година, а през 2022 година – модулът за преработване на горивото. След 2020 година руската атомна енергетика ще започне да преминава към работа с реакторите от новото поколение с новото гориво.

Военната техника

Важно перо в износа на Русия е продажбата на оръжие и военна техника. През 2014 година обемът на руския оръжеен износ беше 15,5 милиарда долара и клиенти бяха 62 страни, заяви Владимир Путин на заседанието на Комисията по въпросите на военно-техническото сътрудничество на Русия с други държави. Сега вече има договори за бъдещи доставки с 91 страни по света, а портфейлът с поръчките за тази година вече надхвърля 50 милиарда долара.

„Делът на руското оръжие и военна техника на международния пазар е 27%. Лесно може да се изчисли, че ние сме в състояние да „откъснем“ още по-голямо парче от пазара, ако работим по-интензивно с всички страни партньори – казва Андриевски. – Ако се запази тенденцията за производство и доставка на военна техника и въоръжение в обемите от 2014 година, то портфейлът на Русия ще стигне минимум за пет години“.

Авиационна промишленост

Русия успя да запази лидерството, което беше завоювано още от Съветския съюз. В гражданската авиация имаше сериозен застой през 90-те години на миналия век, но от началото на този век страната си постави за цел да си възвърне способностите в гражданското самолетостроене. Първата лястовичка в това отношение, която показа, че научният и производственият потенциал не е загубен, стана самолетът SSJ-100. Голям интерес към машината проявява Китай. Тази година двете страни се договориха да създадат обща лизингова компания, която трябва в срок от три години да достави на азиатския пазар до 100 SSJ-100. 

Друга разработка е напълно новият „кукурузник“, в който ще се използват композиционни материали, и който трябва да замени стария Ан-2. А през 2017-2018 година трябва да започне серийното производство на перспективния средномагистрален самолет МС-МС-21 (със 150-180 места), който също е построен с композиционни материали. До края на 2014 година вече бяха подписани 175 договора с предплащане за този самолет, а общо пазарът за подобен самолет се оценява на около 1000 бройки.

Като цяло износът на продукция на транспортното машиностроене през последните няколко години започна да се увеличава и към 2020 година се очаква ръст с 4%. На първо място очакванията са свързани с продажбите на граждански самолети, кораби и плаващи средства, както и с увеличаването на износа на товарни и специализирани автомобили, железопътна техника.

Горива

Износът на петролни продукти и електроенергия е износ на вече преработени суровини и затова се отнася към несуровинния износ. Интересно е, че енергийният комплекс на страната дава около 34,5% от несуровинния износ. Министерството на енергетиката очаква точно този отрасъл в близките години да стане локомотив в несуровинния износ. 

В момента износът на петролни продукти е за 22 милиарда долара, след пет години той трябва да се увеличи минимум до 36 милиарда долара, а при държавна подкрепа – до 50 милиарда долара. Износът на електроенергия трябва да се увеличи пет пъти до 2020 година и да достигне 800 милиона долара. 

Металургия 

Русия е богата не само на петрол, газ и въглища, но и на метали. Това й позволи да стане един от лидерите в износа на метали, който съставлява 12% от руския несуровинен износ. Русия осигурява 5-5,5% от световния пазар за черни метали, но цената на тази продукция продължава да бъде ниска. Планира се в бъдеще да се увеличи износът и на други продукти на металургията, по-конкретно титан, феросплави и редки метали. През миналата година износът на металургична продукция надхвърли 30 милиарда долара.

Особено място заема и износът на благородни метали и скъпоценни камъни – злато, диаманти, платина, включително и редки метали за промишлеността. Суровинната база в страната е огромна и единственият проблем е вътрешното производство, което трябва да се развива. Засега по-голяма част от благородните метали и скъпоценните камъни се изнасят от Русия в необработен вид за арабските страни и страните от Югоизточна Азия.

Общо през 2014 година Русия е изнесла такива стоки за 10,1 милиарда долара, но за пет години страната може да увеличи обемите със 7 милиарда долара, а при държавна подкрепа за сектора – с 9 милиарда долара.

Селско стопанство

В селскостопанския сектор едно от основните пера на износа са минералните торове. Руският „Уралкалий“ е най-големият производител в света на калийни торове, а през миналата година Русия е изнесла минерални торове за 11 милиарда долара.

Като цяло в света обемите на търговията с тази стока през последните седем години са се увеличили с 25% благодарение на нуждите на селското стопанство в много развиващи се страни. Русия успя да заеме немалка ниша на световния пазар и на нея се падат 13,5% от световния износ на торове. Плановете са до 2025 година страната да увеличи износа на торове с 5,25 милиарда долара, а лъвската част от износа ще бъде за сметка на увеличените доставки в Латинска Америка и Югоизточна Азия.

Русия изнася също зърно, риба, морски продукти, както и фураж, маслодайни семена и продукти произведени от тях. Във физическо изражение Русия вече е в тройката на най-големите износители на риба, но засега тя изнася главно продукция в замразен вид. Очакванията са през следващите пет години да се заложи на износа на рибна продукция с висока степен на обработване, която може да има сериозно парично изражение.

„Може да се отбележи и ръст на продажбите на програмни продукти на големите компании, като ABBY, Kaspersky, Yandex и други, а това е категория, където позициите на Русия устойчиво се подобряват“. 

Иван Андриевски е уверен, че в перспектива Русия има всички шансове да се избави от статута на страна, която е единствено суровинен придатък на по-развитите икономики

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"