Среща на високо равнище на ШОС – евроазиатският поглед в бъдещето

В западните коментари имаше доста подигравки относно срещите на високо равнище в ШОС и БРИКС. Отношението към тези организации може да е различно, но с тях вече не може да не се съобразяват.

В западните коментари имаше доста подигравки относно срещите на високо равнище в ШОС и БРИКС. Отношението към тези организации може да е различно, но с тях вече не може да не се съобразяват.

Александър Иорш
Проведеното на 9-10 юли в Уфа заседание на Съвета на ръководителите на държавите членки в Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) беше заключително в рамките на годишното ротационно председателство на Русия в ШОС. Резултатите от срещата и от изминалата година ще окажат огромно влияние както върху по-нататъшното развитие на ШОС, така и върху обстановката на евроазиатското пространство, в Азиатско-тихоокеанския регион и в света като цяло.

Принципна оценка на срещата беше дадена от президента Владимир Путин по време заключителната пресконференция. Основният извод е: срещата по безспорен начин доказа, че ШОС е влиятелен участник в съвременната система на международни отношения, важен фактор за поддържане на сигурността и стабилността в региона, който все повече става площадка за съчетаване на различни интереси и развитие за общоконтиненталното сътрудничество.

Решението за създаване на ШОС беше взето от държавите-основателки през 2001 година в условията, когато на първо място в международния дневен ред излезе проблемът с тероризма, заплашващ националната сигурност на редица държави. Това до голяма степен стана стимулиращ момент за обединението на Русия, Китай и четири централноазиатски държави.

През изминалите години беше направено много и поставените в началото задачи до голяма степен са решени. Но светът се променя с такава бързина, че към актуалните задачи за общо противодействие на тероризма и екстремизма в сегашните условия се добавят десетки други въпроси.

Това определя значението на съвещанието в Уфа: укрепналата организация в новите условия формулира своите цели и задачи за следващото десетилетие. ШОС потвърждава своята привързаност към заложените в Хартата основи за дейността си, като заедно с това уточнява и конкретизира своите задачи и насоки на работа.

Още един детайл. Ако международна организация приема стратегия за десет години напред, знае какво да прави и разширява членството си, значи с тази организация всичко е наред. С нея може да се работи. Темата за разширяването на ШОС предизвика най-голям резонанс и това, като цяло, е закономерно. За първи път след създаването е взето решение за увеличаване на броя на нейните участници: започна процедура за приемане на Индия и Пакистан.

Президентът на Русия Владимир Путин каза, че членството на Индия и Пакистан ще разшири възможностите на ШОС за противодействие на съвременните предизвикателства и заплахи, ще увеличи значително нейния политически и икономически потенциал. ШОС от „шестица” се превръща в „осмица”, като в това регионално обединение влизат ключовите държави от Евразия.

Естествено за това е необходимо определено време – процедурата за приемане на новите членки предвижда определена етапност, необходимост кандидатите да се присъединят към редица международно-правни документи. Поради тази причина, поне до следващата среща на високо равнище през 2016 година в Ташкент, ШОС ще продължи да работи в сегашния си състав.

Олицетворявайки един от полюсите на формиращия се многополюсен свят, ШОС защитава основите на съществуващия световен ред, механизмите за глобалното регулиране, формирали се след Втората световна война. Това е отразено в заявлението, което беше одобрено от държавните ръководители във връзка с 70-годишнината от Победата във Втората световна война.

В Уфимската декларация ШОС ясно формулира призивите за укрепване на централна координираща роля на ООН и повишаване ролята на Съвета за сигурност по поддържане на световния мир и сигурност, за укрепване на системата за неразпространение на оръжията за масово унищожение.

Страните, участващи в ШОС – Русия, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан (страните-членки), държавите-наблюдатели – Афганистан, Иран, Индия, Монголия, Пакистан, а сега и Беларус, партньорите, с които се води диалог – Турция, Шри  Ланка, към които се присъединиха Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал, ги обединява не само това, че всички те се намират в Азия или на евроазиатското пространство.

По редица въпроси тези страни демонстрират единомислие. Те провеждат независима вътрешна и външна политика, отстояват правото си за развитие със зачитане на националните си особености, по много въпроси (не задължително по всички) изразяват еднакви становища по фундаментални проблеми на съвременния световен ред, ключови глобални и регионални проблеми.

Икономическите хоризонти на ШОС продължават да се разширяват. През всички предишни години организацията търсеше своята ниша в тези направления на търговско-икономическото сътрудничество, които биха допринесли за укрепване на стабилността на пространството на ШОС. 

Създаването на Евразийския икономически съюз и декларираната от Пекин концепция за „Икономическия пояс на пътя на коприната” кардинално промениха атмосферата в региона, увеличавайки оптимистичните очаквания. На фона на повсеместните икономически трудности, това е доста значително явление.

Завършилата среща на високо равнище в Уфа ще се запомни още и с това, че тя събра на брега на река Бяла петнайсетина държавни глави, които използваха тази възможност за провеждане на двустранни и многостранни срещи. Президентът на Русия имаше повече от десет подобни срещи. Съдържателната среща се проведе във формата „Лидерите на БРИКС – Лидерите на ЕАИС И ШОС”. Защо това да не е един нов формат за обсъждане на големите проблеми от световния и регионалния дневен ред?

В западните коментари имаше доста подигравки относно срещите на високо равнище в ШОС и БРИКС. Отношението към тези организации може да е различно, но с тях вече не може да не се съобразяват. Те все повече ще задават тон на международното развитие. Това е факт.

Авторът е извънреден и пълномощен посланик на РФ в Кралство Тайланд, а през 2011- 2014г. беше специален представител на президента на РФ в ШОС.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"