Купата на FIFA World Cup

По време на тържествената презентация на купата на Шампионата FIFA World Cup в Санкт Петербург.

По време на тържествената презентация на купата на Шампионата FIFA World Cup в Санкт Петербург.

Анатолий Медвед
По време на тържествената презентация на купата на Шампионата FIFA World Cup в Санкт Петербург.

По време на тържествената презентация на купата на Шампионата FIFA World Cup в Санкт Петербург.

"Российская газета". Всички права запазени.