Историческа възстановка

Членове на национални фолклорни и етнографически групи и работници на музея-резерват „Казановка“ (югозападно от гр. Абакан) участват във възстановката на ежедневния живот и традиционните празници на коренното население на република Хакасия от 19-ти век.

Членове на национални фолклорни и етнографически групи и работници на музея-резерват „Казановка“ (югозападно от гр. Абакан) участват във възстановката на ежедневния живот и традиционните празници на коренното население на република Хакасия от 19-ти век.

Reuters
Членове на национални фолклорни и етнографически групи и работници на музея-резерват „Казановка“ (югозападно от гр. Абакан) участват във възстановката на ежедневния живот и традиционните празници на коренното население на република Хакасия от 19-ти век.

Членове на национални фолклорни и етнографически групи и работници на музея-резерват „Казановка“ (югозападно от гр. Абакан) участват във възстановката на ежедневния живот и традиционните празници на коренното население на република Хакасия от 19-ти век.

"Российская газета". Всички права запазени.