Вселенският разум

Девойка до арт обекта на Николай Полиски „Вселенският разум“ на фестивала за ландшафтна архитектура „Архстояние“ в селото Никола-Ленивец в Калужска област.

Девойка до арт обекта на Николай Полиски „Вселенският разум“ на фестивала за ландшафтна архитектура „Архстояние“ в селото Никола-Ленивец в Калужска област.

Иля Питалев / РИА „Новости“
Девойка до арт обекта на Николай Полиски „Вселенският разум“ на фестивала за ландшафтна архитектура „Архстояние“ в селото Никола-Ленивец в Калужска област.

Девойка до арт обекта на Николай Полиски „Вселенският разум“ на фестивала за ландшафтна архитектура „Архстояние“ в селото Никола-Ленивец в Калужска област.

"Российская газета". Всички права запазени.