Телевизор със зелен цвят

За бъдещата мюсюлманска телевизия на Русия разказва главният редактор на „Ал-РТВ“ Рустам Арифджанов. Това е първото му интервю

КАКВО ОЗНАЧАВА “АЛ”

 

Странно име за телевизионен канал, господин Мустафаевич. Какво означава?

Нищо. „Ал“ е просто определителен член в арабския език. Нещо като the в английския. А РТВ се разшифрова като руска телевизия. Тоест подчертаваме, че това е руската телевизия. И толкова. Едно неутрално име. Без ориенталски патос и екзотика.

А защо избрахте арабски определителен член? Ще излъчвате ли на арабски? 

Не, на руски – държавния език на Руската федерация. Макар че в предаванията ще се чува татарска, чеченска, башкирска, аварска реч, но в превод на руски. В страната ни над 60 народности изповядват ислям. А за мюсюлманите арабският език е като латинския за католиците или църковнославянския за православните руснаци. Бог изпратил на нашия пророк Мохамед (Аллах да го благослови и приветства) свещената книга Коран именно на арабски.

Какво друго освен четене на Корана и разкази за пророка ще има по вашата мюсюлманска телевизия? 

Прав сте. На Корана и Cунната – преданията за делата и откровенията на пророка Мохамед (мир нему) – ще отделяме специално внимание. Това са основните писмени източници със заповедите на исляма. Не може да се разбере християнството без Библията и Евангелието. И ислямът не може да бъде разбран без свещените книги на мюсюлманите, както и без Библията и Евангелието, които също признаваме.

И не сте прав, като наричате нашия канал мюсюлмански. Той е за мюсюлманството, за мюсюлманите, но е светски. Ще има предавания за фолклора, традициите и обичаите на народите в Русия, изповядващи ислям. Ще пускаме филми – руски, турски, арабски, ирански, индонезийски, индийски. Предавания за пътешествия до страните от Близкия и Далечения изток. Срещи с теолози и свещенослужители, обществени личности и политици, културни дейци и просто с интересни хора.

}

ОБЩЕСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВОТО

 

Казвате, че вашата телевизия е обществена. Какво имате предвид? 

Ние сме частна компания. На сто процента. Не сме трибуна на което и да е мюфтийство. Не сме създадени от някой голям бизнесмен или бизнес структура. Работим за обществото. За изповядващите ислям или друга вяра или за тези без вероизповедание, които обаче искат да разберат що е това ислям.

А парите пак обществото ли ви ги дава или все пак сте на субсидия? Или някой бизнесмен мюсюлманин? 

Разбира се, че разчитаме на подкрепата на държавата. Но не във вид на пари. В страната има десетки мюсюлмани, които с готовност ще дарят средства за такъв просветителски проект като телевизията. Но засега не искаме пари от тях.

В какво тогава се изразява подкрепата? 

Никой няма да прави телевизия вместо нас. Затова ние, няколко души с определен опит в телевизията, решихме да направим първата стъпка. Между другото ние не сме само мюсюлмани. Нашият генерален директор Игор Аксьонов е руснак, но се интересува от исляма. Безценен се оказа опитът на Рифат Сабитов, заместник генерален директор на руската държавна телевизия. Сабитов, Аксьонов, аз и няколко наши приятели се обединихме в една обществена организация и учредихме телевизионна компания. И преди да започнем да търсим пари, вложихме своите.

Нима ви стигнаха за цял канал?

За разпространението едва ли биха ни стигнали, както и за купуването на филми или за собствени предавания, но за цялата подготвителна работа стигнаха. Чак после като стана ясно, че сме изминали част от пътя, че знаем какво и как да правим, дойде подкрепата.

В Русия има малко телевизионна продукция, която да е изцяло ислямска. Наложи се да потърсим съдействие от различни посолства, за което ни помогна МВнР. Иначе в кое посолство щяха да ни изслушат без препоръки?

Подкрепиха ни всички големи духовни управления на мюсюлманите в Русия. Сформирахме Обществен съвет, в който влизат ръководителите на по-големите мюфтийства в страната, представители на регионалната власт и обществени организации. Общественият съвет определи стратегията за развитие, избра помощен редакционен съвет.

Ние знаем как се прави телевизия. Но трябва постоянно да се консултираме с редактори на канонически текстове. И вече ги имаме. Ходихме по фондации, които в устава си са записали, че подпомагат духовното и моралното възпитание на гражданите. „Ето – викаме, – точно това мислим да правим“. Във фондациите педантично разглеждаха какво сме направили досега, след което все пак питаха: а всъщност кой ви подпомага? И започвахме да обясняваме и показваме: президентът каза това и това за нуждата от телевизионен канал за мюсюлманите, а премиерът каза това, тук са телефоните на хората от президентството, с които сме разговаряли, тези са на хората от правителството, а тези – на мюфтийството. И фондациите ни дадоха пари. Но без подкрепата на държавата нямаше да ги получим.

}

20 МИЛИОНА ЗРИТЕЛИ

 

А защо изобщо е необходим такъв канал?

А защо им е на хората канал за лов и риболов? За спорт? Програми за история, култура, природа, десетки музикални програми? Хората имат различни интереси. Цифровата, сателитната телевизия позволява те да бъдат задоволени.

В Русия има вече над 20 млн. мюсюлмани. Това са много телевизионни зрители. Огромна аудитория, която е подочула нещо за исляма, проявява интерес, отнася се с подозрение или неразбиране. Искаме да кажем истината за своята религия. Не това, за което се провикват псевдоислямските проповедници, като отвеждат младите хора по горите, пращат ги на война, в самия ад. И не заученото от повтарящите се скучни и досадни, изостанали от живота невежи молли. В руския ислям има образовани теолози, просветени имами, убедителни оратори и философи. Искаме да разкажем за мъдростта и силата на нашата вяра, за миролюбивия, съвременен и справедлив ислям.

На вас лично защо ви е този канал? Работели сте в различни медийни жанрове и никой не знае да сте правили клерикална журналистика.

Заради това, което ви казах преди малко. Аз съм мюсюлманин. Баща ми беше мюсюлманин. И дядо ми, и прадядо ми. И аз като много други не се отрекох от вярата на дедите си. С тази вяра те са живели, побеждавали, напускали са този свят. Не искам днес някой да приказва, че вярата им е била погрешна, не искам чужди хора да учат руските мюсюлмани на „правилен, чист ислям“, да се преследват, взривяват и убиват хора заради внушавани от чужбина лъжливи постулати. Трябва да се борим открито с тези хора. С престъпниците – чрез сила. Със заблуждаваните – чрез убеждения. С невярващите – с вяра.

Рискувате.

Не повече от всеки честен молла от някоя джамия на село.

Къде можем да ви гледаме?

В мрежата „Трикольор ТВ“ – най-големия национален сателитен оператор. Имат 25 млн. абонати. И сателитната им мрежа е достъпна в цялата страна.

Готови ли сте за излъчване?

Разбира се. Закупени са правата за излъчване на филми, заснети са първите предавания, програмите са монтирани, дизайнът е готов.

С преобладаващ зелен цвят, любим на мюсюлманите?

На нас много цветове са ни любими. Ние сме модерни хора. Първите знамена на мюсюлманите били бели, по време на война – червени. После започнали да предпочитат зелени. В Корана това е цветът на райските покривала. Да, избрахме зелено, но със син нюанс. Цветът на кахлените плочки на джамията в Санкт Петербург, ако сте я виждали.

Ще пускате ли реклами?

Засега не. Ще изработим концепция за излъчването на реклами, ще я обсъдим на заседание на Обществения съвет и чак тогава ще я представим на рекламодателите.

Това е нов подход. Изобщо много неща трябва да правим наново. Да възродим родната, морална и, ако щете, провокираща мисленето телевизия. Смятаме, че руската телевизия трябва да бъде точно такава.

}

ДОСИЕИзточник: ИТАР-ТАСС

 

Рустам Арифджанов

образование: историк

възраст: 54

призвание: журналист

Рустам Арифджанов е роден през 1958 г. в Самарканд. По образование е историк. Учи и работи като журналист в Баку. Женен за белоруска. Обича Москва, в която живее вече почти 30 години.

Бил е кореспондент на „Комсомолска правда“ в Тюмен, работи в издателска къща „Комерсант“. Бил е заместник главен редактор на в. „Известия“, ръководител на холдинга „Съвершено секретно“, на редица радиостанции, на телевизионния канал „Звезда“.

Водил е програми по руската телевизия РТР и ТВЦ. Вицепрезидент е на Евразийската академия за телевизия и радио. Заема поста председател на Надзорния съвет на Националната асоциация на журналистите „Медиакратия“. Член е на Обществения съвет на Севернокавказкия федерален окръг.

}

Ориентири за журналистите

 

Съветът на мюфтиите на Руската федерация работи над изготвянето на специално помагало за журналистите. То ще бъде за тези колеги, които разработват теми, свързани с исляма.

Помагалото ще представлява кратък справочник с обяснения на основните грешки на журналистите, отразяващи темата за исляма и определения на най-често срещаните в медиите термини, свързани с мюсюлманите.

„Целта на този справочник е да се постави ориентир за журналистите, които боравят с понятия и терминология, касаещи исляма и мюсюлманите“ – разказва пред РИА „Новости“ заместник-председателят на съвета имамът на Московска област Рушан Аббясов.

“Необходимостта от изготвянето на помагалото бе породена от това, че за жалост твърде често руските журналисти отразяват някои събития погрешно или неточно, прибягвайки до неточни термини от исляма, което накърнява чувствата на вярващите, поставя ги в неловко положение, а понякога дори създава лъжливо усещане за вина“, поясни имамът.

Аббясов отбелязва, че такова помагало по ислям се разработва за първи път.

Да си припомним, че преди година информационният отдел на московския патриархат излезе с подобна инициатива.

На сайта на отдела се появи „Колектор на медийните грешки “, свързани с православната тематика. Пак там за журналистите бяха публикувани речник на църковните термини и полезни съвети.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"