«Русия е активен играч във всички направления»

Постоянният представител на Русия в Организацията по прехрана и земеделие (ОПЗ, англ. – FАО, ФАО) и Световната програма по прехраната на ООН (CПП ООН), Извънредният и Пълномощен Посланник на Русия в Италия и Сан-Марино, Алексей Мешков отговори на въпроси на RBTH за продоволствената ситуация по света и за последствията от стихийни бедствия през 2012 година

Алексей Юриевич, Вие сте първият пълномощен представител на Русия във  ФАО и по совместителство във СПП на ООН. Успешно ли се реформира ФАО?

Реформата започна още при сенегалеца Ж. Диуфе, възглавявал ФАО в продължение на 18 години, и е продължена от новия генерален директор бразилеца Ж. Грациано да Силва. Тя е фокусирана върху децентрализацията на работата, пренасянето й «в полето». Тази идеология ние напълно поддържаме и върху това работим.

Как оценява ФАО продоволствената ситуаци по света? Пазарът на зърно и месо действително ли силно пострада поради стихийните бедствия през текущата година?

Тазгодишните загуби в реколтите на царевица, соя, зърно в големите страни-производителки, разбира се, оказва определен натиск. Но това не е такъв случай, който да е сравним с периодите на продоволствени кризи, наблюдавани преди няколко години. Това се обяснява с два момента. Първо, достигнат е много добър показател в света по производството на ориз. Второ, останали са запаси от предишната урожайна година. ФАО акцентира, че ситуацията е сложна, но не и безнадежна. Освен това се предприемат всички усилия, за да не се допусне възникване на криза. Заедно с това, на пазарите на селскостопанска продукция има спекуланти, заинтересовани от ръст на цените и създаване на напрежение. За това трябва да се изучава конюнктурата с използване на реалната статистика на ФАО.

За последните години е създаден значително по-прозрачен механизъм на пазарите, което създава възможности за приближаване към набелязаните цели. Но в дългосрочен план задачите остават сложни. На нас, разбира се, ни се отдаде да  намалим броя на гладуващите по света, но не с много. Отчасти заради предишните кризисни години. Сега се говори за 900 млн. гладуващи. Но към  2050 година ще стои задача да бъдат нахранени 9 млрд. души, което ще изисква  фактическо удвояване на световното селскостопанско производство. Тази задача е комплексна. Касае се както за чисто селскостопанската продукция, така и за сферите на  риболовството, аквакултурата, въпросите, свързани с водата, гората, социално-икономическата ситуация.

И във всички тези направления Русия е много активен играч

Продоволствената ситуация в Русия ФАО оценява като стабилна. Тук ние сме на нивото на развитите страни. Макар и все още Русия  да е нето-импортьор на месо, но ние уверено се движим към самообезпечаване, преди всичко, с птиче месо. По зърно Русия вече влиза в числото на водещите играчи, и тази тенденция се  съхранява. ФАО гледа на Русия като на един от основните източници на приръст в  производството на продоволствие. Ще отбележа, че темите, свързани с продоволствената безопасност ще заемат едно от приоритетните места в програмата на нашето председателство в G20 и G8.

Днес в международните организации се усилва взаимодействието на  постоянните представителства на страните, влизащи в БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка). За международната площадка в Рим това също ли е характерно?

Разбира се. Във ФАО тясното взаимодействие по линия на БРИКС постоянно се поддържа на нивото на нашите постоянни предствителства. Ярък пример за  координация стана и избирането за генерален директор на ФАО на г-н Ж. Грациано да Силва. Кандидатурите за този пост бяха две, но по резултатите от тайното гласуване с превес от два гласа спечели представителят на БРИКС.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"