Владимир Путин подписа закон за контрол върху разходите на чиновниците

От 1 януари 2013 г., в съответствие със закона, всеки чиновник се задължава да предоставя сведения за своите разходи, а също за разходите на своята съпруга/съпруг и непълнолетни деца за всяка сделка по придобиване на земя или друга недвижима собственост, транспортно средство, ценни книжа, акции (дялови участия, проценти в уставни (акционерни) капиталови дружества), ако сумата на сделката превишава общия доход на даденото лице и неговата съпруга/съпруг по основната им месторабота за последните 3 години (считани назад от датата на сделката) и за източниците на получените средства за сметка на които е извършена сделката.

В случай на неизпълнение на това задължение, чиновникът подлежи на уволнение от заеманата длъжност от държавната или общинска служба като извършител на правонарушение.

Ако предоставената от чиновника информация говори за това, че разходите му или тези на членовете на неговото семейство превишават доходите за последните три години, по отношение на тях може да бъде прието решение за осъществяване на контрол върху техните разходи. Това ще включва изискване на информация за разходите, свързани с извършването на всички имуществено-финансови сделки, проверка на истинността и пълнотата на предвидените сведения, а също определяне на съответствията на разходите на чиновника, разходите на неговата съпруга/съпруг и непълнолетни деца и общите им доходи.

Решението за осъществяване на контрол се взима от упълномощени длъжностни лица, държавни органи, подразделения или длъжностни лица отговарящи за профилактика на корупционни и други закононарушения, като се оформя в писмена форма. Определят се техните пълномощия при осъществяването на контрола върху разходите.

Имущество, за което не е представено доказателство за законния произход на средствата за придобиването му, става актив на Руската федерация според решение на съда.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"