Залезът на нефтената епоха

По прогнози на Международната енергийна агенция, приносът на АЕЦ в световния баланс на енергопотреблени ще остане същия или малко ще се намали, независимо от това, че добивът на електроенергия от АЕЦ в абсолютно изражение все още нараства (за сметка на увеличението на добива в Китай, Южна Корея, Индия и Русия)

Днес в тези страни почти няма алтернатива на атомната енергия: изгарянето на въглища  води до значително влошаване на екологическата ситуация, при това себестойността на производството на електроенергия в газовите ТЕЦ е по-висока.

 

Атомната енергетика в съседните отрасли

Вглеждайки се в бъдещето на атомната енергетика, трябва да се отбележи едно от нейните характерни свойства: АЕЦ са достатъчно инертни и не могат да реагират на изменения на  потреблението с намаляване или увеличаване на мощността. За това строителството на нови енергоблокове изисква създаването, например, на хидроакумулиращи електроцентрали, подобни на подмосковната Загорскска ХАЕЦ. По този път върви Франция, където добитата атомна енергия достига 70% в общия баланс. В бъдеще е възможно този «минус» на АЕЦ да се превърне в «плюс», когато хората започнат да използват електромобили и започнат да ги зареждат нощем с евтини атомни киловати.

По мнението на Евгений Кузнецов, член на борда на директорите на ОАО РВК и директор на департамента по развитие на иновациите и социалните програми, огромен спектър от съвременни технологии, подобряващи качеството на живота, се нуждае от мобилна енергия — от нейни източници, които могат да се пренасят, превозват и доставят на потребителя.

«Всеки смартфон или автомобил, мобилно или автономно жилище, всеки друг обект може да придобие десетки полезни функции и качества, ако обемът на достъпната за него енергия нарасне.

Това са «иглени уши» за огромен клас технологии. И ядрената енергия тук е актуална не само с проектите за мобилни АЕЦ на плаващи платформи, — заяви Кузнецов пред «Газета.Ru». — Когато се разширят възможностите на съвременните акумулатори, евтината атомна енергия ще получи «втори дъх», защото енерговъоръжеността на всеки потребител силно ще нараства».

Главният руски атомен «изстрел» в близките години може да прозвучи не в областта на енергетиката и въоръженията. Ако в продължение на десетилетия понятието «мирен атом» предизвикваше асоциации с мрежа от атомни електроуентрали, то днес специалистите в тази област все по-голямо внимание отделят на ред съседни отрасли — ядрена медицина, материалознание, разработка на суперкомпютри и други.

За две години инвестициите само в развитието на ядрената медицина достигнаха 1,5 милирада рубли. В Димитровградския научно-изследователски институт по атомни реактори (Русия) бе решено да се увеличи 90 пъти производството на молибден-99. Този елемент се използва за производството на генератори на технеций-99m — основния диагностичен радионуклид в съвременната ядрена медицина, използван в съвременните томографи. С негова помощ се диагностира голямо количество онкологически и сърдечно-съдови заболявания, сега партиди от този изотоп се доставят както на руския, така и на международния пазари.

Експертите свързват бъдещия прогрес на човечеството в космоса с развитието на ядрените космически двигатели. Действително, ядрните енергийни съоръжения (РИТЭГи) се използват за захранване на космическите апарати вече не едно десетилетие. През 2010 година във «Изследователски център Келдиш» започна разработката на космически транспортно-енергетичен модул на основата на ядрена енергодвигателна система от мегаватен клас.

В бъдеще, надяват се учените, той ще помогне да се усвои далечния космос, и да се създаде ново поколение космически апарати.

С необходимостта от диверсификация на атомния отрасъл е съгласен и изпълнителният директор на кластера за ядрени технологии от иновационния център «Сколково» Денис Ковалевич.

«Има най-малко две причини, за да се започне диверсификация. Първата — пазарът е много сложен, и много неща там не зависят от нас. Даже «Фукушима»: случилото се не е в Русия, а влияе пряко. Втората причина — пазарите на съседните технологии растат със значително по-високи темпове, отколкото расте енергетиката, а по мащаби те вече са съпоставими», казва той.

Перспективите за развитие на такива съседни отрасли в близките години са твърде привлекателни, нали вече днес в развитите страни техният дял достига до една трета от целия доход на атомните отрасли.

По оценки на експертите, при сегашните темпове на въвеждане в строй на АЕЦ, работещи по принципа на реакторите ВВЕР, откритите запаси от уран в света трябва да стигнат като минимум за 30—40 години.

В Русия трудностите с производството на гориво са свързани с високата стойност на добиването на уран: то се извършва в северните ширини. Но в бъдеще качествено да измени ситуацията може преходът към реактори на бързи неутрони или ориентацията на световната енергетика към други видове гориво, например торий.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"