В Русия има все повече мюсюлмани

Социолозите от Левада-центъра обнародваха резултатите от изследването на отношението на гражданите на Русия към религията. В САЩ в нарастващото количество мюсюлмани видяха заплаха за Русия

Аналитическият център за социологически изследвания изясни, как се отнасят жителите на Русия към религията, и сравни резултатите с подобни изследвания за последните три години. Анкетирането показа, че от 2009 година насам количеството на  православните в Русия е намаляло с 6%. През декември 2009 година 80% от запитаните са избрали православието в качеството на своя религия, а през ноември 2012-та техният брой е 74%.

В същото време, съгласно данните на Левада-центъра, мюсюлманите в Русия стават все повече.

Преди три години ислям са изповядвали 4% от населението, а сега – 7%. Количеството на католиците, протестантите, юдеите, будистите и индуистите в Русия е примерно еднакво – около 1%. Увеличил се е броят на тези, които предпочитат да не се причисляват към никаква религия. През тази година те вече са  10%.

Социолозите изясниха, че една трета от православните жители на Русия (33%) влизат в църква, само за да запалят свещичка и да се помолят. Примерно още толкова (по 29%) ходят на кръщенета, венчания и опяване или, когато просто възниква желание да бъдат в храм. И едва само 11% участват в религиозните служби и литургии. Много священици твърдят, че хората могат да бъдат причислени към православните, изхождайки от това, колко често участват в църковните тайнства – исповядват се и се причестяват. Левада-център съобщава, че такива в Русия са само 7%. А 24% от православните въобще никога не влизат в храм.

Огромното болшинство православни (61%) въобще не са чели Библията

24% от запитаните са запознати с Евангелията, 16% са чели Вехтия Завет, а 11% — Новия Завет. Освен това в Левада-центъра разбраха как се отнасят жителите на  Русия към инициативата оскърблението на чувствата на вярващите да стане  наказуемо деяние. С не голяма разлика в гласовете натежава положителният отговор. 35% от запитаните са съгласни с това, че оскърблението на религиозните чувства е достойно за точка от НК (наказателния кодекс), а 14% еднозначно са  уверени в това. 24% смятат, че точка в НК е излишна мярка, 10% в това са еднозначно уверени.

Настоятелят на храма Света Троица в Хохлах священикът Алексей Умински разказа пред «Газета.Ru», че има много различни мнения за това, кой именно може да се смята за православен. «Никой не може да забрани на хората да смятат себе си за православни и по някакъв начин да се идентифицират с православието. Въпросът е в това, че всеки за себе си възприема това: человек може да отнася себе си към православието, изхождайки от факта на кръщението си или, от факта на своеята историческа културна традиция, или от гледна точка на неговото реално изповядване на вярата, дълбокото участие в живота на църквата и изпълнение на  заповедите. Такива хора е прието да наричаме практикуващи православни», съобщи Умински.

«Разбираемо е, че практикуващите, за които православието е център на техния живот и на тяхното самосъзнание, разбира се, не са 75%. Но тук не бива да бъде прокарвана рязка граница. Случва се и така, че някой вчера е бил в това болшинство от 75%, а утре вече става практикуващ», поясни отец Алексей.

В същото време в САЩ виждат определена заплаха за Русия от страна на  мюсюлманското население. Така, миналата седмица националният съвет по разузнаване на САЩ представи доклад «Глобални тенденции до 2030 година: алтернативни светове». Най-голямата опасност за Русия експертите виждат в  бързата динамика на ръста на мюсюлманското население при едновременното съкращаване на числеността на етническите руснаци. По техни данни, сега в Русия има около 20 милиона мюсюлмани — това е от порядъка на 14% от населението. Очаква се, че към 2030 година техният дял ще нарасне до 19%. «Изменящият се етнически състав на населението на Русия, изглежда, вече става източник на ръста на социално напрежение», отбелязват американските експерти.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"