Ново изригване в Камчатка

Изригване на вулкана Плоски Толбачик в Камчатка, започнало през миналата седмица. Източник: АР

"Российская газета". Всички права запазени.