„През болката ние преминаваме към нов модел“

„Российская газета“
Преди две години за първи път бяха въведени икономическите санкции срещу Русия. За това, какво влияние оказват те върху страната и какви възможности предлага руската икономика на чуждите инвеститори, разказва в ексклузивно интервю за „Руски дневник“ министърът на икономическото развитие на Русия Алексей Улюкаев.

Навършват се две години от момента, в който бяха въведени първите санкции срещу Русия. Шокът от тях по-осезаем ли е, отколкото шокът от ниските цени на петрола?

Разбира се, че не. Именно ниските цени на енергоносителите доведоха до принципно изменение в приходите за бюджета, частните компании и домакинствата. Санкциите засегнаха на първо място компаниите, които активно присъстваха на глобалния финансов пазар. Но към днешна дата икономиката напълно се адаптира към санкциите и до известна степен дори извлече полза от тях.

Благодарение на какво се случи тази адаптация?

Първо, санкциите доведоха до това, че се увеличи изтичането на капитали от страната, и на руските компании им се наложи спешно да погасяват дълговете си – в краткосрочна перспектива това означаваше девалвация на рублата, в дългосрочна – намаляване на разходите на руските предприятия. Рязко намаля задлъжнялостта на руските компании, а следователно и тяхната чувствителност към външни рискове.

Това означава масово преминаване към вътрешни източници на финансиране. Преди това ножицата между нормата на вътрешните спестявания (30% от БВП) и инвестициите (20% от БВП) се затваряше основно за сметка на притока на средства от чужбина, сега този модел престана да функционира. През болката ние преминаваме към нов модел на икономическо развитие, който в голяма степен не е толкова рисков.

Неотдавна повече от половината чуждестранни компании, участвали в допитването на Руския съюз на промишлеността и предприемачеството, заявиха, че предприемаческият климат в Русия се е влошил? Какво бихте им отговорили?

Аз често се срещам с представители на чуждия бизнес и знам, че фирмите, които вече работят в Русия, никога няма да кажат, че инвестиционният климат у нас се е влошил. По-скоро те ще посочат конкретни проблеми. Ние редовно ги разглеждаме на заседанията на Съвета по чуждестранни инвестиции и се опитваме да ги отстраним. Като цяло за негативен климат в Русия говорят компании, които все още не са представени у нас.

Защо? Информацията ли е недостатъчна или имиджът на Русия пада?

И едното, и другото. На първо място е недостигът на информация от наша страна и излишъкът на негативна информация от чужбина. Това е предостатъчно. Във връзка с това ние трябва да направим по-прозрачен механизма за вземане на решения. Макар и бавно, инвестиционният климат в страната се подобрява. В рамките на Националната предприемаческа инициатива ние се опитваме да премахнем бариерите за водене на бизнес: позициите на Русия в рейтинга на Световната банка Doing Business се подобряват (през 2015 г. Русия се издигна с 11 позиции от 62-о на 51-о място от 183 страни – бел. ред.).

През февруари вие се изказахте в Германия на конференция по въпросите на средния бизнес, организирана от Източния комитет на немската икономика. Дали виждате в малкия и средния бизнес възможността за подобряване на бизнес отношенията между Русия и Запада?

Разбира се, малкият и средният бизнес притежават голям потенциал, за което свидетелства и огромния интерес от страна на руския и немския бизнес на това ежегодно мероприятие. В настоящия момент ние съвместно с Агенцията за развитие на малкия и средния бизнес подготвяме работата на Руския експортен център.

Много руски компании могат да станат експортьори, нашата задача е от потенциалните износители да направим реални. Ние им помагаме в промотирането, логистиката, намаляването на транспортните разходи, в патентната защита, сертифицирането и т.н. Засега на руските компании им е сложно да пробият западните пазари, но тази задача не е непосилна за нас.

Вие бяхте един от тези, които в началото на 90-е години провеждахте в Русия радикалните икономически реформи, дълго време работехте в ключовия за реформаторите Институт „Гайдар“. Дали в момента за Русия са наложителни структурни реформи?

По същество структурните реформи, това е общо място. Под реформиране ние по-често подразбираме рязка промяна в курса, постоянно въвеждане на нови нормативни разпоредби. А е необходимо не толкова това, колкото къртовска системна работа. Задачата не се състои в радикалните преобразования, а това, да бъдат забелязани кълновете на вече съществуващото и да им се помогне, а не да се опитваме да засадим на наша почва екзотични растения. В Русия вече текат структурни промени в такива отрасли, като селското стопанство и нефто-химическата индустрия, и наше задължение е да ги подкрепим.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"