Руски миньори заменят живота си за въглища

Новокузнецк е най-старият град в Сибир (на 3723 км от Москва), основан през 1618 г. Новокузнецк е и един от най-големите стоманодобивни и миньорски центрове в Русия.