Как да си построите жилище в руската степ

Използвайки позицията на слънчевите лъчи, в юртата от изгрев до залез слънцето се движи в 29 времеви зони, които си кореспондират с вертикалните стълбове на рамката на юртата.

Използвайки позицията на слънчевите лъчи, в юртата от изгрев до залез слънцето се движи в 29 времеви зони, които си кореспондират с вертикалните стълбове на рамката на юртата.

Валерий Степанюк
Избугени с векове в планинската цепнатина между Казахстан, Китай и Монголия, планините Алтай дават подслон на множество номадски племена.