Сто нюанса природа отвъд Полярния кръг

Флората в Хибините е тяхното най-голямо съкровище. В проучената територия тук е открит голям брой видове, включени в т. нар. Червени книги на застрашените видове. Над половината от всички редки видове, познати в тази област, растат тук.

Флората в Хибините е тяхното най-голямо съкровище. В проучената територия тук е открит голям брой видове, включени в т. нар. Червени книги на застрашените видове. Над половината от всички редки видове, познати в тази област, растат тук.

Александър Ермолицки
Хибините са малък планински масив в централната част на Колския полуостров, разположен в руския Полярен кръг. Те са уникални със своите геоложки образувания и релеф. Тук е открит най-голям брой редки растителни видове в цялата Мурманска област. Планинските долини изобилстват от гъсталаци с брези-джуджета, храсти, мъхове и лишеи.