Реабилитация на православието на Соловецките острови

Перестройката променя отношението на хората към църквата. Тя слага край на преследванията срещу свещеници, а загубените традиции започват постепенно да се възраждат. През 1988 г. енорията е възстановена, а през 1991 г. същото се случва и с монашеската обител.