Пътешествие по Чуйский тракт – една от най-живописните магистрали

Повече информация за Чуйския тракт можете да прочетете тук.

Повече информация за Чуйския тракт можете да прочетете тук.

Диана Серебреникова
Едно от 10-те най-запленяващи пътешествия с кола в света.