Романови през очите на най-близката им прислуга

Олга е най-голямата в семейството. „Олга Николаевна бе изключително интелигентна и способна. Науката за нея бе шега, защото понякога я мързеше. Имаше силна воля, непоклатима честност и прямота и по това приличаше на майка си“, пише Анна Вирубова. / Принцесите Татяна и Олга.

Олга е най-голямата в семейството. „Олга Николаевна бе изключително интелигентна и способна. Науката за нея бе шега, защото понякога я мързеше. Имаше силна воля, непоклатима честност и прямота и по това приличаше на майка си“, пише Анна Вирубова. / Принцесите Татяна и Олга.

Архивна снимка
Животът на Романови без разкоша и церемониалността.