Моноградовете на Урал: отблясък от миналото

В повечето случаи заводите вече не работят, така че съдбата на селата е ясна – упадък. В някои места с по-добър късмет има работа в дърводобивните заводи, появили се на мястото на закритите предприятия.

В повечето случаи заводите вече не работят, така че съдбата на селата е ясна – упадък. В някои места с по-добър късмет има работа в дърводобивните заводи, появили се на мястото на закритите предприятия.

Сергей Потеряев
Фотографът Сергей Потеряев съчетава собствените си снимки с архивни фотографии на жители на Старая Утка, малък моноград в Свердловска област.