Московчани в снимки, направени и оцветени през 1931

Москва. Портрет на старец в селско облекло, 1930-те.

Москва. Портрет на старец в селско облекло, 1930-те.

Брансън Деку
Старите снимки изглеждат като нови.