Животът в отдалечена мина в Сибир без път към външния свят

Златна мина дълбоко в Сибир. Едно от най-отдалечените работни места.