Очарованието и красотата на провинциалния живот в Русия в картини

„Есен в провинцията“, Борис Кустодиев, 1926 година.

„Есен в провинцията“, Борис Кустодиев, 1926 година.

Борис Кустодиев
12 картини, които показват специалната красота на руската провинция.