Владимир Маковски, майстор на социалното изкуство

От края на 1880-те Маковски започва да твори по-мрачни картини. / „Няма да те пусна“, 1892 г.

От края на 1880-те Маковски започва да твори по-мрачни картини. / „Няма да те пусна“, 1892 г.

Владимир Маковски
Първите платна на този виртуозен художник.