Междувременно в Русия: саркастичен поглед върху действителността

Антон Гудим
Руският илюстратор Антон Гудим и мирогледът в неговите творби.