8 цитата, с които ще докажете, че познавате руската поезия

Тези поетични цитати ще ви помогнат да изглеждате умни.

Снимка: Орест Кипренский

Снимка: Орест Кипренский

Снимка: Орест Кипренский

Снимка: Орест Кипренский

Снимка: Орест Кипренский

Снимка: Орест Кипренский

Снимка: Орест Кипренский

Снимка: Орест Кипренский

"Российская газета". Всички права запазени.