Ректори и преподаватели: сравнение на средната заплата по света

Даря Стрелавина
Ректори и преподаватели: международно сравнение на средната заплата.

"Российская газета". Всички права запазени.