Цената на интернет по света

Альона Репкина
Цената на 1 гигабайт в щатски долари.