Еволюцията на новогодишната елха

Във времената на Съветския съюз, когато комунистическите власти загърбиха религията, руснаците наричаха коледните елхи „новогодишни“. Тази графика показва еволюцията на този вечнозелен символ, украса и играчки във времето и различните държави.

Във времената на Съветския съюз, когато комунистическите власти загърбиха религията, руснаците наричаха коледните елхи „новогодишни“. Тази графика показва еволюцията на този вечнозелен символ, украса и играчки в различните исторически периоди и в различните държави.

"Российская газета". Всички права запазени.