Литературна карта на Московското метро

Карта на Московското метро, посветена на руски писатели и поети.

"Российская газета". Всички права запазени.