70 години ядрен отрасъл

Макетът на термоядрената бомба АН-602 („Цар-бомба“) е доставен от Федералния ядрен център в гр. Саров в Централната изложбена зала „Манеж“ в рамките на културно-историческата изложба „70 години ядрен отрасъл. Верижната реакция на успеха“.

Макетът на термоядрената бомба АН-602 („Цар-бомба“) е доставен от Федералния ядрен център в гр. Саров в Централната изложбена зала „Манеж“ в рамките на културно-историческата изложба „70 години ядрен отрасъл. Верижната реакция на успеха“.

Станислав Красилников / ТАСС
Макетът на термоядрената бомба АН-602 („Цар-бомба“) е доставен от Федералния ядрен център в гр. Саров в Централната изложбена зала „Манеж“ в рамките на културно-историческата изложба „70 години ядрен отрасъл. Верижната реакция на успеха“.

Макетът на термоядрената бомба АН-602 („Цар-бомба“) е доставен от Федералния ядрен център в гр. Саров в Централната изложбена зала „Манеж“ в рамките на културно-историческата изложба „70 години ядрен отрасъл. Верижната реакция на успеха“.

"Российская газета". Всички права запазени.