Бой с възглавници

Стотици души участваха в организирания чрез социалните мрежи бой с възглавници в московския парк Фили.

Стотици души участваха в организирания чрез социалните мрежи бой с възглавници в московския парк Фили.

Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images
Стотици души участваха в организирания чрез социалните мрежи бой с възглавници в московския парк Фили.

Стотици души участваха в организирания чрез социалните мрежи бой с възглавници в московския парк Фили.

"Российская газета". Всички права запазени.