Офицерски бал в Крим

Руски морски офицер танцува с жена си по време на офицерския бал на територията на Михайловската брегова батарея в Севастопол, Крим.

Руски морски офицер танцува с жена си по време на офицерския бал на територията на Михайловската брегова батарея в Севастопол, Крим.

AP
Руски морски офицер танцува с жена си по време на офицерския бал.

Руски морски офицер танцува с жена си по време на офицерския бал на територията на Михайловската брегова батарея в Севастопол, Крим.

"Российская газета". Всички права запазени.