Селскостопанска изложба

Аквариум с риби на 17-та Руска селскостопанска изложба "Златна есен" в международния изложбен комплекс "Crocus Expo".

Аквариум с риби на 17-та Руска селскостопанска изложба "Златна есен" в международния изложбен комплекс "Crocus Expo".

Валерий Шарифулин / ТАСС
Аквариум с риби на 17-та Руска селскостопанска изложба "Златна есен" в международния изложбен комплекс "Crocus Expo".

Аквариум с риби на 17-та Руска селскостопанска изложба "Златна есен" в международния изложбен комплекс "Crocus Expo".

"Российская газета". Всички права запазени.