Три сестри

Актрисите Дария Емелиянова, Линда Ахметзянова и Ирина Кривонос (от ляво надясно) в сцена от спектакъла "Три сестри" в Новосибирския драматичен театър "Червен факел".

Актрисите Дария Емелиянова, Линда Ахметзянова и Ирина Кривонос (от ляво надясно) в сцена от спектакъла "Три сестри" в Новосибирския драматичен театър "Червен факел".

ТАСС
Актрисите Дария Емелиянова, Линда Ахметзянова и Ирина Кривонос (от ляво надясно) в сцена от спектакъла "Три сестри" в Новосибирския драматичен театър "Червен факел".

Актрисите Дария Емелиянова, Линда Ахметзянова и Ирина Кривонос (от ляво надясно) в сцена от спектакъла "Три сестри" в Новосибирския драматичен театър "Червен факел". 

"Российская газета". Всички права запазени.