Тувински шаман

Шаманът Юрий Ооржак, представляващ обществото на шаманите Адиг Еерен (Духът на Мечката), провежда ритуал в своята резиденция в гр. Кизил (Република Тува, Южен Сибир).

Шаманът Юрий Ооржак, представляващ обществото на шаманите Адиг Еерен (Духът на Мечката), провежда ритуал в своята резиденция в гр. Кизил (Република Тува, Южен Сибир).

Reuters
Шаманът Юрий Ооржак, представляващ обществото на шаманите Адиг Еерен (Духът на Мечката), провежда ритуал в своята резиденция в гр. Кизил (Република Тува, Южен Сибир).

Шаманът Юрий Ооржак, представляващ обществото на шаманите Адиг Еерен (Духът на Мечката), провежда ритуал в своята резиденция в гр. Кизил (Република Тува, Южен Сибир). 

"Российская газета". Всички права запазени.