На село в Далечния Изток

Владимир Курбатов на фермата му в с. Глуховка в Приморския край.

Владимир Курбатов на фермата му в с. Глуховка в Приморския край.

Виталий Анков / РГ
Владимир Курбатов на фермата му в с. Глуховка в Приморския край.

Владимир Курбатов на фермата му в с. Глуховка в Приморския край.

"Российская газета". Всички права запазени.