Казаците пазят реда

Руски казаци, облечении в традиционна униформа, охраняват територията на Казанския събор в Ставропол.

Руски казаци, облечении в традиционна униформа, охраняват територията на Казанския събор в Ставропол.

Reuters
Руски казаци, облечении в традиционна униформа, охраняват територията на Казанския събор в Ставропол.

Руски казаци, облечении в традиционна униформа, охраняват територията на Казанския събор в Ставропол.

"Российская газета". Всички права запазени.