Руското Рождество

Жена се моли по време на рождественската служба.

Жена се моли по време на рождественската служба.

EPA / Vostock-photo
Жена се моли по време на рождественската служба.

Жена се моли по време на рождественската служба.

"Российская газета". Всички права запазени.