Залез в Москва

Кулите на Кремъл и бизнес центърът Moscow City по залез.

Кулите на Кремъл и бизнес центърът Moscow City по залез.

EPA
Кулите на Кремъл и бизнес центърът Moscow City по залез.

Кулите на Кремъл и бизнес центърът Moscow City по залез.

"Российская газета". Всички права запазени.