„Робостанция“

Малки посетители на изложбата „Робостанция“ в изложбения комплекс ВДНХ в Москва.

Малки посетители на изложбата „Робостанция“ в изложбения комплекс ВДНХ в Москва.

Антон Денисов / РИА „Новости“
Малки посетители на изложбата „Рообстанция“ в изложбения комплекс ВДНХ в Москва.

Малки посетители на изложбата „Робостанция“ в изложбения комплекс ВДНХ в Москва.

"Российская газета". Всички права запазени.